Budějovice gastroenterologické 26. – 27. 4. 2018

 

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé,
dovolujeme si Vás opět pozvat do Českých Budějovic na 4. SETKÁNÍ MLADÝCH GASTROENTEROLOGŮ A GASTROENTEROLOGICKÝCH SESTER ČAS.

Opět dostanou prostor především mladí kolegové, kteří budou v odborných diskuzích čerpat vědomosti a znalosti od zkušených kolegů, odborníků a expertů. Odborný program je rozdělen do dvou sekcí, lékařské a sesterské. Kazuistiky jsou v blocích uvedeny přehlednou přednáškou odborníka s uvedením nejnovějších poznatků k danému tématu. I tentokrát budete mít možnost prověřit si své dovednosti na endoskopickém workshopu. K tradičním odborným tématům přibydou letos alkoholismus a trávicí trakt.

Konference není samozřejmě jenom o odborné diskuzi, proto se na vás těšíme i na společenském večeru

Věřím, že se na jaře v Českých Budějovicích opět sejdeme a navážeme na předchozí úspěšné ročníky. K aktivní i pasivní účasti se přihlašujte prostřednictvím formuláře v sekci Přihláška. Své přihlášky k aktivní účasti spolu s abstraktem přednášky zasílejte do 20.3. 2018. Přihlášení k pasivní účasti za zvýhodněnou cenu je možné do 15. 4. 2018.

Kongres je akreditován u České lékařské komory i České asociace sester.

Těším se na shledání
prim. MUDr. Olga Shonová
Prezidentka kongresu

Vědecký výbor:

prim. MUDr. Olga Shonová
MUDr. Ladislav Pešl
MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
prim. MUDr. Marie Pešková
Mgr. Anděla Tichá
Marcela Gabrielová

Pořadatelé:

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
Česká lékařská komora
Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
Gastroenterologická a hepatologická sekce České asociace sester

Program

Program si můžete stáhnout zde

Středa 25. 4. 2018:
 • 16.00 – 19.00 hod. Stavba firemních stánků
Čtvrtek 26. 4. 2018:
 • 07.00 – 08.00 hod. Úprava firemních stánků
 • 08.00 – 09.00 hod. Registrace v Clarion Congress Hotelu České Budějovice
 • 09.00 – 09.15 hod. Slavnostní zahájení kongresu v sále Rožmberk, Clarion Congress Hotelu České Budějovice
 • 09.15 – 17.00 hod. Odborný program, Clarion Congress Hotelu České Budějovice
 • 20.00 – 01.00 hod. Společenský večer s rautem
Pátek 27. 4. 2018:
 • 08.00 – 09.00 hod. Registrace v Clarion Congress Hotelu České Budějovice
 • 08.45 – 09.00 hod. Zahájení druhého dne kongresu
 • 09.00 – 14.00 hod. Přednášky v lékařské sekci, workshop předem přihlášených tandemů (sestra + lékař)

Souběžně s programem bude probíhat posterová sekce a prezentace farmaceutických firem a zdravotnické techniky.

TÉMATA roku 2018

 • Endoskopie
 • Gastro - Onkologie
 • Zažívací trakt a alkohol
 • Chirurgie > IBD
 • Pankreatitis
 • Mladí gastroenterologové
 • Program sester ČAS
 • Endoskopický workshop, Tandem lékař-sestra

PŘEDNÁŠEJÍCÍ, HOSTÉ roku 2018

 • Bc. Andrea Brucknerová
 • Mgr. Ivana Chloubová
 • prof. MUDr. Marcela Kopáčové, Ph.D.
 • prim. MUDr. Jana Koželuhová
 • Mgr. Monika Kyselová, MBA
 • prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
 • MUDr. Evžen Machytka
 • prim. MUDr. Marie Pešková
 • prim. MUDr. Petr Pták, Ph.D.
 • Stanislava Sabová
 • prim. MUDr. Zuzana Šerclová
 • MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
 • Mgr. Anděla Tichá
 • doc. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D., R. N.
 • prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
 • prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
 • doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
 • Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Registrační poplatky

1. autoři sdělení registrační poplatek nehradí.

Lékaři do 35 let

při platbě provedené do 15. 4. 2018: 800 Kč včetně DPH/os.
při platbě provedené od 16. 4. 2018 a na místě: 900 Kč včetně DPH/os.

Lékaři nad 35 let

při platbě provedené do 15. 4. 2018: 1 500 Kč včetně DPH/os.
při platbě provedené od 16. 4. 2018 a na místě: 1600 Kč včetně DPH/os.

Nelékařští zdravotničtí pracovníci

Členové Gastroenterologické a hepatologické sekce sester ČAS

při platbě provedené do 15. 4. 2018: 400 Kč včetně DPH/os.
při platbě provedené od 16. 4. 2018 a na místě: 500 Kč včetně DPH/os.

Ostatní zdravotničtí pracovníci

při platbě provedené do 15. 4. 2018: 600 Kč včetně DPH/os.
při platbě provedené od 16. 4. 2018 a na místě: 700 Kč včetně DPH/os.

Společenský večer s rautem 27. 4. 2018 - 700 Kč včetně DPH/os.

Registrační poplatek zahrnuje:
 • vstup na odborný program
 • kongresové materiály
 • sborník abstrakt na CD s ISBN
 • osvědčení o účasti
 • kongresovou tašku
 • občerstvení během programových přestávek včetně 2 obědů

Registrační poplatek uhraďte na č. účtu: 2107918128/2700 - UniCredit Bank variabilní symbol - 189436

Storno podmínky:Registrační poplatek vracíme v plné výši, pokud se účastník písemně omluví do 15. 4. 2018. Po tomto datu náleží účastníkovi 50 % výše. V případě, že se účastník na kongres nedostaví bez omluvy, poplatek nevracíme. Děkujeme za pochopení.

Kontakty

 

Přihlášky fyzických osob k aktivní a pasivní účasti:

Mgr. Blanka Záleská
tel. +420 38 787 2074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Úhrady a platby

Bc. Štěpánka Soukupová
tel.: +420 38 787 2204
e-mail: soukupova.stepanka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Jitka Bouzková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: bouzkouva.jitka@nemcb.cz

Sekretariát gastroeneterologického odd:

tel. : +420 38 787 6701
email: gastro@nemcb.cz

Odborná příprava programu pro lékaře:

prim. MUDr. Olga Shonová
email: shonova@nemcb.cz

Odborná příprava programu pro sestry:

Mgr. Anděla Tichá
email: adka.ticha@centrum.cz

Závazná přihláška k účasti

Organizátor přijímá přihlášky k aktivní i pasivní účasti pouze prostřednictvím elektronického formuláře na www.budejovicegastro2018.cz.

Přihlášky k aktivní účasti společně s abstraktem evidujeme do 20.3.2018.

Přihlášky možno zadávat do 15. 4. 2018, po tomto datu prosíme kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (knihovna@nemcb.cz). Platby registračních poplatků po tomto datu jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšenou sazbu! Lékařští i nelékařští pracovníci obdrží doklad o účasti.

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

Stavba stánků se uskuteční 25. 4. 2018 v Clarion Congress Hotelu, České Budějovice, 1. patro - foyer od 16.00 do 19.00 hod. 26. 4. 2018 bude možná od 7.00 do 8.00 jen drobná úprava stánků!!!

Vážení,
dovolujeme si Vám nabídnout firemní účast na celostátní akci Budějovice gastroenterologické, která se koná tento rok dne 26.4. – 27.4.2017 v hotelu Clarion Congress v Českých Budějovicích.

Akce je určená pro odborníky z celé České republiky a zejména pro mladé lékaře gastroenterology. Zároveň ji doprovází celostátní Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS.
Očekávaná účast je 250 – 300 osob.

Firemní účast je možná v následujících kategoriích:

1. Generální partner

 • Výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo 2 prezenční lavice v délce 1,8 m se 4 židlemi
 • 6 plných registrací
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner pro lékaře
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner pro nelékařské zdravotní pracovníky
 • Logo společnosti umístěné v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Generální partner
 • Logo společnosti umístěné na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Generální partner s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • Plocha pro reklamu ve Sborníku abstrakt
 • Projekce dodaného reklamního spotu bez ozvučení v rozsahu 30 sekund v přestávkách odborného programu ve dvou konferenčních sálech
 • Možnost workshopu pro sestry 27. 4. 2018 – po dohodě s organizátorem, který si vyhrazuje právo zahrnutí do programu akce
 • Vklad až 3 reklamních materiálů do sjezdových tašek

Cena 120 000 Kč bez DPH

2. V. I. P. partner

 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo 2 prezenční lavice v délce 1,8 m se 4 židlemi
 • 4 plné registrace
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner pro lékaře
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner pro nelékařské zdravotní pracovníky
 • Logo společnosti umístěné v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci VIP partner
 • Logo společnosti umístěné na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci VIP partner s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • Projekce dodaného reklamního spotu bez ozvučení v rozsahu 15 sekund v přestávkách odborného programu ve dvou konferenčních sálech
 • Možnost workshopu pro sestry 27. 4. 2018 – po dohodě s organizátorem, který si vyhrazuje právo zahrnutí do programu akce
 • Vklad až 3 reklamních materiálů do sjezdových tašek

Cena 80 000 Kč bez DPH

3. Hlavní partner

 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo 2 prezenční lavice v délce 1,8 m se 4 židlemi
 • 4 plné registrace
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner pro lékaře
 • Logo společnosti umístěné v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Hlavní partner
 • Logo společnosti umístěné na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Hlavní partner s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • Projekce dodaného logotypu bez ozvučení v rozsahu 15 sekund v přestávkách odborného programu ve dvou konferenčních sálech
 • Možnost workshopu pro sestry 27. 4. 2018 – po dohodě s organizátorem, který si vyhrazuje právo zahrnutí do programu akce
 • Vklad až 3 reklamních materiálů do sjezdových tašek

Cena 50 000 Kč bez DPH

4. Partner

 • Výstavní plocha 1,2 x 2 m v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo prezenční stůl v délce 1,2 m se 2 židlemi
 • 2 plné registrace
 • Logo společnosti umístěné v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Partneři
 • Logo společnosti umístěné na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Partneři
 • Vklad 1 reklamního materiálu do sjezdových tašek

Cena 15 000 Kč bez DPH

5. Mediální partner – prezentace firmy bez fyzické účasti firemního reprezentanta

 • možnost vystavit firemní materiál na výstavním pultu
 • Logo společnosti umístěné v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Mediální partneři
 • Logo společnosti umístěné na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Mediální partneři
 • Vklad 1 reklamního materiálu do sjezdových tašek
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný ve foyer

Cena 5 000 Kč bez DPH

6. Vklad

Cena za 1 vložený materiál je 500 Kč bez DPH. Nevystavující firma smí vložit nanejvýš 2 materiály.

Věříme, že u Vás tato akce vzbudí zájem a předem se těšíme na Vaši účast. Prosíme o sdělení, jestli máte o firemní prezentaci zájem a ve které kategorii. Dle toho Vás prosíme o zaslání přímé objednávky. Na jejím základě Vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní. Prosíme o oznámení Vašeho úmyslu stát se partnerem této akce v jakékoliv kategorii do 28. 2. 2018 na adresu bouzkova.jitka@nemcb.cz

Rádi bychom Vás požádali o možné zaslání propagačních materiálů (propisky, tužky, bločky…) do kongresových tašek. Naplánované množství pro tento rok je 300 ks. Propagační vklady můžete zasílat nejpozději do 20.4.2017 na adresu: Knihovna – Mgr. Blanka Záleská, Nemocnice České Budějovice a.s, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice.

Seznam vystavovatelů

Generální partner

 

Hlavní partner

 

 

Partner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální partner

 

UBYTOVÁNÍ

VZHLEDEM K NAPLNĚNÍ KAPACITY UBYTOVÁNÍ JIŽ NENÍ OD 12.4.2018 MOŽNÁ REZERVACE POKOJŮ V RÁMCI REGISTRACE A UBYTOVÁNÍ SI KAŽDÝ ZAJIŠŤUJU SÁM.

Copyright

By Jitka Erbenová (cheva) (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Autor: Hans Lemuet (Spone) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5919722